Tidligere Bestyrelse
Bestyrelsen for 2021 er den samme som i 2019 og 2020

Bestyrelsen 2021 og 2022 er (fra venstre):
 Erik Wassmann, Leif Prüter, Sven-Erik Jensen, Vibeke Sønderskov, Jette Larsen,Bodil Madsen, Hanne Wilstrup.

Bestyrelsen 2019 og 2020 er (fra venstre):
Jette Larsen, Sven-Erik Jensen, Leif Prüter, Erik Wassmann, Hanne Wilstrup, Bodil Madsen, Vibeke Sønderskov.

Bestyrelsen 2019 og 2020 er (fra venstre):
Jette Larsen, Sven-Erik Jensen, Leif Prüter, Erik Wassmann, Hanne Wilstrup, Bodil Madsen, Vibeke Sønderskov.

Bestyrelsen 2019
Bagerste række fra venstre: Leif Prüter 
Forreste række fra venstre: Sven Erik Jensen, Erik Wassmann,  Bodil Madsen, Hanne Wilstrup, Vibeke Sønderskov

Bestyrelsen 2019
Bagerste række fra venstre: Leif Prüter
Forreste række fra venstre: Sven Erik Jensen, Erik Wassmann, Bodil Madsen, Hanne Wilstrup, Vibeke Sønderskov

Bestyrelsen 2017- 2018
Bagerste række fra venstre: Poul Mortensen.Leif Prüter 
Forreste række fra venstre:, Erik Wassmann, Vibeke Sønderskov,  Bodil Madsen, Hanne Wilstrup, Sven Erik Jensen

Bestyrelsen 2017- 2018
Bagerste række fra venstre: Poul Mortensen.Leif Prüter
Forreste række fra venstre:, Erik Wassmann, Vibeke Sønderskov, Bodil Madsen, Hanne Wilstrup, Sven Erik Jensen

Bestryrelsen 2016:
Bagerste række fra venstre: Hanne Wilstrup, Leif Prüter, Poul Mortensen. 
Forreste række fra venstre:  Børge Nielsen, Vibeke Sønderskov,  Bodil Madsen, Erik Wassmann

Bestryrelsen 2016:
Bagerste række fra venstre: Hanne Wilstrup, Leif Prüter, Poul Mortensen.
Forreste række fra venstre: Børge Nielsen, Vibeke Sønderskov, Bodil Madsen, Erik Wassmann

Bestryrelsen 2015:
Bagerste række fra venstre: Erik Wassmann, Leif Prüter, Poul Mortensen, Børge Nielsen. 
Forreste række fra venstre: Vibeke Sønderskov, Marianne Thomsen, Bodil Madsen

Bestryrelsen 2015:
Bagerste række fra venstre: Erik Wassmann, Leif Prüter, Poul Mortensen, Børge Nielsen.
Forreste række fra venstre: Vibeke Sønderskov, Marianne Thomsen, Bodil Madsen

Bestyrelse 2012:
Bagerste række fra venstre: Børge Nielsen, Leif Prüter, Erik Wassmann. 
Forreste række fra venstre: Sonja Urup, Karen Hansen, Martha Bergstrøm. Poul Mortensen var ikke til stede.

Bestyrelse 2012:
Bagerste række fra venstre: Børge Nielsen, Leif Prüter, Erik Wassmann.
Forreste række fra venstre: Sonja Urup, Karen Hansen, Martha Bergstrøm. Poul Mortensen var ikke til stede.