Kontingent

Kontingent for 1/4 – 31/3

Kontingent  betales for perioden           01.04 til 31.03

Kontingentbeløb

Går du på et hold betaler du kr.250,00,

              på to hold kr.400,00,

              på tre hold kr.600,00 og

              på fire hold 800,00.

Passive medlemmer kr. 50,00

Nye medlemmer har prøvetid 2 gange, inden betaling

Kontingentet bedes indbetalt til NORDEA BANK, reg.nr. 2411, konto nr. 6445-304-350.

I oplysningsfeltet skrives enten dit medlemsnr. eller dit navn samt koderne for de aktiviteter, du ønsker at deltage i Jfr. skema nedenfor:

Aktivitet

kode

Betalingsfrist for de enkelte aktiviteter:

Kroket

Kode 1

01.05

Petanque

Kode 2

01.05

Onsdagsidræt i Gilleleje Hallen)

Kode 5

01.10

Mandags gymnastik hold 1

Kode 3

01.10

Mandagsgymnastik hold 2

Kode 6

01.10

Fredags gymnastik

Kode 4

01.10