Sidste nyt!

Ombygning af hjemmeside.

I december fusionerede hjemmesideudbyderne "123 Simple Site" og "One com" med det resultat at hjemmesiden blev mere tidssvarende og smartere.


Efter at have tilbragt nogle juledage med den nye hjemmeside har jeg lært den at kende og kan betjene den tilfredsstillende.


Vi blev enige om på generalforsamlingen at fortsætte med hjemmesiden på lavt niveau.

  • Der vil måske ske reduktioner af Foto funktionen. 
  • Informationer fra bestyrelsen er uændret.
  • Informationer fra krocket og petanque bør gøres bedre.
  • Informationer fra vinter aktiviteter bør gøres bedre