MedlemsInfo

Medlemsinfo omfatter:

  • Aktivitetsplan 
  • Kontingent
  • Lidt fakta om AGS

Aktivitetsplan

Kroket spilles ved AGS klubhuset Idrætsvej

   Tirsdag og torsdag kl. 9.45 samt onsdag 17.00

Petanque spilles på petanquebanerne Idrætsvej

   Tirsdag kl. 10.00

Gymnastik foregår i GB's idrætshus Idrætsvej

   Mandags hold 1 - kl 9.30

   Mandags hold 2 - kl 10.30

   Fredags hold          kl 10.00

Onsdagsidræt foregår i Gilleleje Hallen

   Onsdags hold        kl. 10.00Periode 1 april 2024 - 31 marts 2025

? viser at dato ikke er fastlagt


Vinteraktiviteter afsluttes med fællesspisning 10 april

Sommerudflugten afholdes         15 maj 

AGS jule frokosten afholdes 6 december kl. 12.30

AGS Juleferie fra 6 december 2024 - 6 januar 2025

AGS generalforsamling fredag 23 januar 2025 kl.10.00


Kroket                              start 2 april til ? oktober   2024

Petanque                        start 2 april til ? oktober   2024


Mandags gymnastik  start  ? september 2024 til april 2025

Onsdags idræt              start  ?september 2024 til april 2025

Fredagsgymnastik      start  ?september 2024 til april 2025
Kontingent  betales for perioden           01.04 til 31.03

Kontingentbeløb

Går du på et hold betaler du kr.250,00,

              på to hold kr.400,00,

              på tre hold kr.600,00 og

              på fire hold 800,00.

Passive medlemmer kr.75,00

Nye medlemmer har prøvetid 2 gange, inden betaling

Kontingentet bedes indbetalt til NORDEA BANK, reg.nr. 2255, konto nr. 6445-304-350.

I oplysningsfeltet skrives enten dit medlemsnr. eller dit navn samt koderne for de aktiviteter, du ønsker at deltage i Jfr. skema nedenfor:

Aktivitet

kode

Betalingsfrist

Kroket

Kode 1

01.05

Petanque

Kode 2

01.05

Onsdagsidræt i

Gilleleje Hallen)

Kode 5

01.10

Mandags gymnastik

hold 1

Kode 3

01.10

Mandagsgymnastik

hold 2

Kode 6

01.10

Fredags gymnastik

Kode 4

01.10

Lidt fakta om AGS

AGS er stiftet 5 december 2001

 år                                    2017      2023

Antal medlemmer      164        153

 Gennemsnits alder                   >70            


Fitnes for Aktive seniorer  


Som medlem af Aktive Gilleleje Seniorer kan man også få adgang til GB Foreningsfitness i fitnesslokalet i GB Idrætshuset på Idrætsvej i Gilleleje. Her er fitnessredskaber til træning af hele kroppen, og der er fri adgang til faciliteterne efter behov hele døgnet alle ugens dage. Brug af fitnesstilbuddet kræver et indmeldelsesgebyr i GB Foreningsfitness på 200 kr. og derudover et kontingent på 200 kr. pr kvartal.

Yderligere oplysninger og tilmelding hos kasserer i GB Foreningsfitness Erling Bertrand, der kan kontaktes på e-mail: bertrand.erling@gmail.com