Badminton

Badminton

Som omtalt under Onsdagsidræt spiller vi badminton om onsdagen i Gillelejehallen fra kl. 10:30 til 12 efter ½ times gymnastikopvarmning.

Nye eller gamle regler

Vi har 6 baner til rådighed og spiller stort set double på alle baner.

Badminton kan spilles efter nye regler eller gamle regler.

Efter de gamle regler spilles til 15 og man får kun point når man har serven. 

Efter de nye regler spilles til 21 og man får point uafhængigt af serven.

Pointtællingen, nye regler

Et sæt vindes af den part, der først scorer 21 point, dog med mindst +2 point.

Den, som vinder en duel, scorer et point. Dvs. man får point selv om man ikke har serveretten som efter de gamle regler.

Der er kun een serv i double. Tabes duellen går serven over og modstanderen får pointet.

Servefelt og modtagefelt, nye regler

1 Ved begyndelsen af et sæt og når scoren er et lige pointtal, skal der serves fra det højre servefelt.

2 Når scoren er et ulige pointantal skal der serves fra venstre servefelt.

3 Den spiller, fra modtagerparret, som servede sidst skal blive stående i det servefelt, hvorfra han servede sidst. Det modsatte gør sig gældende for modtagerens medspiller.

4 Den spiller fra modtagerparret, som står i det diagonalt modsatte servefelt i forhold til serveren skal være modtageren.

5 Spillerne skal først skifte servefelt, når de har servet og vundet et point.

6 Enhver serv skal foregå fra det servefelt der svarer til serverens pointantal (lige / ulige).

Tryk for at se   Badminton

I november 2017 havde vi besøg af en rigtig badminton træner som underviste i spillets muligheder.

I november 2017 havde vi besøg af en rigtig badminton træner som underviste i spillets muligheder.

I februar 2019 havde vi igen besøg af en badminton træner. 
Så ka' de vel lære det.

I februar 2019 havde vi igen besøg af en badminton træner.
Så ka' de vel lære det.